લોકસભા ચૂંટણી 2024 ની તારીખો તાજેતરની અપડેટ્સ:

લોકસભા ચૂંટણી 2024 ની તારીખોની એપ્રિલ 19, 26, મે 7, 13, 20, 25, જૂન 1, ગણતરી જૂન 4 પર થશે. લોકસભા ચૂંટણી 2024 પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ રાજ્યો અને ચરણ-વાર ચૂંટણી અનુસૂચી2024 લોકસભા ચૂંટણી તારીખ: ભારતમાં 543 લોકસભાના સભ્યોને ચૂંટવા માટે એપ્રિલ અને મે 2024 વચ્ચે આમ ચૂંટણીઓ યોજાવવામાં આવે છે. ઇલેક્ટરલ કમિશન પણ આજે તેમના સાથે … Read more

Adverb meaning in Gujarati with Examples – ક્રિયાવિશેષણ

What is Adverb Definition in Gujarati? મિત્રો, અંહી તમારા માટે Adverb meaning in Gujarati માં સરળ રીતે સમજાવા નો પ્રયત્ન કર્યો છે, Adverb એ એક શબ્દ છે જે ક્રિયાપદ, વિશેષણ અથવા અન્ય ક્રિયાવિશેષણને સુધારે છે અથવા તેનું વર્ણન કરે છે. તે કેવી રીતે-How, ક્યારે-When, ક્યાં-Where, શા માટે-Why અથવા કેટલી હદ-To What સુધી ક્રિયા કરવામાં આવે … Read more

Adjective meaning in Gujarati – વિશેષણ

Definition of Adjective meaning in Gujarati? Adjective (વિશેષણ) એ ભાષણનો(Speech) એક ભાગ છે જેનો ઉપયોગ વાક્યના કર્તા તરીકે કાર્ય કરતા નામ કે સર્વનામ વિશે વધુ માહિતી આપવા માટે થઈ શકે છે. વિશેષણો(Adjectives) ક્રિયાપદ પછી અથવા નામ પહેલાં જોવા મળે છે. Adjective meaning in Gujarati with English definition. મિત્રો, Adjective ને અંગ્રેજીમાં જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યાયિત … Read more

Active Passive Voice in Gujarati | કર્તરી અને કર્મણિ વાક્ય

Active Passive Voice in Gujarati વિવિધ સરકારી પરીક્ષાઓ કે અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે Active Passive Voice in Gujarati ના નિયમોને સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે. કર્તરી અને કર્મણિ વાક્ય આજના Chapter માં અમે તેના આધારે પરીક્ષાઓમાં પૂછવામાં આવેલા નમૂનાના પ્રશ્નોની સાથે ઉદાહરણો દ્વારા અનુસરવામાં આવતા Active and Passive Voice ના નિયમોની વિગતવાર … Read more

Animals name in Gujarati and English – પ્રાણીઓ ના નામ

અંગ્રેજી ભાષા શીખવા માટે, સામાન્ય શબ્દભંડોળ(Common Vocabulary) હોવો એ એક મહત્વપૂર્ણ વિભાગ છે. તેથી રોજબરોજ માં ખૂબ જ ઉપયોગ થતાં Animals name in Gujarati and English – પ્રાણીઓ ના નામ અંગ્રેજીમાં શીખવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. Common Vocabulary માં Common શબ્દો હોય છે જેનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. માટે Animals … Read more

Vegetables name in Gujarati | શાકભાજી ના નામ અંગ્રેજીમાં

અંગ્રેજી ભાષા શીખવા માટે સામાન્ય શબ્દભંડોળ(Common Vocabulary) હોવો એ એક મહત્વપૂર્ણ વિભાગ છે. તેથી રોજબરોજ માં ખૂબ જ ઉપયોગ થતાં Vegetables name in Gujarati (શાકભાજી ના નામ અંગ્રેજીમાં) શીખવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. Common Vocabulary માં Common શબ્દો હોય છે જેનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. માટે Vegetables name in Gujarati … Read more

All Fruits name in Gujarati | ગુજરાતીમાં ફળો ના નામ

અંગ્રેજી ભાષા શીખવા માટે, સામાન્ય શબ્દભંડોળ(Common Vocabulary) હોવો એ એક મહત્વપૂર્ણ વિભાગ છે. તેથી રોજબરોજ માં ખૂબ જ ઉપયોગ થતાં Fruits name in Gujarati (ગુજરાતીમાં ફળો ના નામ) અંગ્રેજી શીખવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. Common Vocabulary માં Common શબ્દો હોય છે જેનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. માટે All Fruits name … Read more

Buildings and their Parts in Gujarati – મકાન

ગુજરાતી ભાષા શીખવા માટે, સામાન્ય શબ્દભંડોળ(Common Vocabulary) એ એક મહત્વપૂર્ણ વિભાગ છે. તેથી Buildings and their Parts in Gujarati માં શીખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. Common Vocabulary માં Common શબ્દો હોય છે જેનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. મકાન અને તેના ભાગો (Buildings and their Parts) એ દૈનિક જીવનમાં વપરાતા શબ્દભંડોળના શબ્દોનો એક … Read more

Household items in Gujarati – ઘરની વસ્તુઓ

Household items in Gujarati – ઘરની વસ્તુઓ ગુજરાતી ભાષા શીખવા માટે, સામાન્ય શબ્દભંડોળ (Common Vocabulary) એ એક મહત્વપૂર્ણ વિભાગ છે. તેથી Household items in Gujarati and English માં શીખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. Common Vocabulary માં Common શબ્દો હોય છે જેનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઘરની વસ્તુઓ (Household Items) એ દૈનિક જીવનમાં … Read more

Family Relationship names in Gujarati

Family Relationship names in Gujarati meaning in English માં આપેલ છે. Spellings – શબ્દો Pronounce – ઉચ્ચાર Meaning – અર્થ Mother મધર માતા Father ફાધર પિતા Sister સિસ્ટર બહેન Brother બ્રધર ભાઈ Grand Parents ગ્રાન્ડ પેરેંટસ દાદા, દાદી Grand Mother ગ્રાન્ડ મધર દાદી Grand Father ગ્રાન્ડ ફાધર દાદા Uncle અંકલ કાકા, મામા, માસા, ફુવા Aunt … Read more

error: Content is protected !!