Verb Forms (V1, V2, V3) with Gujarati | ક્રિયાપદ ના રૂપો

Main Verb forms (V1, V2, V3) in Gujarati? આપણે આજના ચેપ્ટર માં Tense(કાળ) માં ઉપયોગ થતા Main Verb forms (V1, V2, V3) ના ત્રણ મૂળ રૂપો શીખીશું, કે જેનો ઉપયોગ પહેલા ના ચેપ્ટર મુજબ ‘Tenses‘ (Click કરો) માં થાય છે. મિત્રો, Main verbs શું છે? અને Helping Verbs શું છે? તે બંનેનો તફાવત અને બેઝિક … Continue reading Verb Forms (V1, V2, V3) with Gujarati | ક્રિયાપદ ના રૂપો